skip to Main Content

Настоящите общи условия за покупка и доставка се отнасят за продажбите на всички потребителски стоки в рамките на портала www.procar.bg. Потребителите са физически лица, с които се установяват делови отношения, които не предполагат осъществяване на търговска дейност от страна на тези лица. При натискане на активния бутон «Купи» (задължителна поръчка) клиентът се съгласява със следните условия за продажба, доставка и плащане на стоката, публикувани тук.
Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия. Достъпът до Услугите, предоставяне от Търговeца чрез електронния сайт е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница procar.bg

Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема общите условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави поръчки посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.

Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички свои задължения по направени от него поръчки.

Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години, способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

Пазаруване
Поръчка. Поръчки могат и се приемат денонощно през интернет страницата procar.bg

Обработване на поръчка
След като поръчката Ви бъде обработена, ще получите автоматично съобщение по електронната поща или телефонно обаждане от наш сътрудник, което ще съдържа информация за поръчаната стока, цената на доставката, избрания от Вас начин на плащане и условията за доставка.

Доставка
За поръчки направени в работен ден до 17:00ч. ще получите потвърждение на поръчката и срок на доставка в същият ден. Търговецът не е задължен да поддържа наличност на всички предлагани артикули. Поръчки направени след 17:00ч или в почивни дни, се обработват, потвърждават и изпращат в първият работен ден. Стоката ще бъде доставена до адрес по желание на клиента, описан във формата за поръчка. За населени места който куриерът посещава по график, срокът на доставка може да бъде удължен от 2 до 4 дни. Сроковете на доставка са с информативна насоченост и тяхното неспазване не е основание за предевяване на претенции за намаление от цената, обезщетение или отказ от поръчка.

Всяка стока се изпраща с опция за преглед преди да се заплати. В случай на допусната грешка от страна на ПроКар и продуктът е неправилен, с транспортен или производствен дефект, клиентът има право да откаже стоката. В такъв случай трябва да се свърже с ПроКар на посочен телефон, за уточняване. ПроКар се задължава в най-кратки срокове да подмени стоката, като всички допълнителни разходи се поемат от ПроКар.

Цени
Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта по собствена преценка без предварително да уведомява Потребителят за това.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на същата пред представител на търговеца.

Съобщението за намалени цени се извършва чрез поставяне на новата цена до старата, която се задрасква. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, в следните случаи:

пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект;
пълна или частична разпродажба на стоковите наличности;
Търговецът се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от Потребителя адрес, в срока, указан в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

Потребителят се задължава:

Да предостави коректна информация при поръчката за себе си и адрес за получаване на поръчаните артикули.
Да заплати поръчаните стоки на цена, актуална към момента на поръчката и потвърждаването и.
Да заплати разходите по доставката, съгласно действащите условия и промоции на сайта изложени на видно място в него.
Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната доставка. Ако Потребителят не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно от уговорената в заявката цена.
Крайната дължима сума представлява сбор, от всички отделни продукти, които са поръчани, плюс цената за доставка. Всички цени са с начислен ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите упоменати в сайта.

Транспортните разходи и всички техни специфики са детайлно упоменати в Сайта в раздел „ДОСТАВКА“ и се изпълняват при условията, които са били действащи към момента на потвърждаване на заявката.

Отказ от вече доставена стока
Клиент, поръчал продукт/и през сайта procar.bg и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

При транспортирането ако стоката е повредена.
Доставената стока не съответства на поръчаната от клиента.
Цената, която Потребителят трябва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката при използване на опцията „ПРЕГЛЕД“.
Връщане на стока
Имате право да се откажете и върнете стоката в срок от 14 дни, без да посочвате причина за това. За отмяна се смятат 14 календарни дни от деня, когато клиент или трето лице, различно от превозвача, получи поръчката.

За да се възползвате от правото Ви на анулиране на поръчка, трябва да ни уведомите, на еmail:info@procar.bg за решението си да се откажете от договора За това можете да използвате приложения формуляр за отмяна ТУК

Върнатите стоки трябва да бъдат не монтирани в оригиналната си опаковка без да е нарушена нейната цялост и търговски вид. За да бъдат върнати закупените продукти, следва да бъдат в изряден търговски вид без следи от каквито и да било механични и/или други въздействия. Стоките трябва да бъдат в пълен комплект от принадлежности и документация ако има такива. В тези случай връщането на стока е за сметка на потребителя.

Всички допълнителни разходи заплатени от потребителя възползвал се от услугата „Връщане на продукт“ свързани с връщането на продукта включително и не само транспортни услуги, комисионни на банки и др. остават за сметка на потребителя.

Търговецът отказва да възстанови заплатената от потребителя сума ако при прегледа на върнатата стока, бъде установено нарушение на някоя от горните точки.

Търговецът не поема и не носи отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт“ чрез използването на куриерски услуги, възникнат нарушения на цялостта и търговския вид на опаковката както и окомплектовката на продуктите.

Рекламация
В случай, че Потребителят получи стоката във вид несъответстващ на договора за продажба или търговецът е доставил друга стока различна от поръчаната, то в първия случай Търговецът ще я приведе в съответствие с договора, а ако това е невъзможно ще я замени с друга за негова сметка и при съгласие от страна на потребителя или ако това не е възможно ще възстанови парите на Потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Лични данни
Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Изображения
Изображенията в сайта са с илюстративна цел и са възможни несъответствия със стоките, които представят. Сайта не приема рекламации предявени поради разлики между изображенията и продадената реално стока.

Close search
Back To Top